Realiseer samen met anderen
uw ideale appartement op
een prachtige locatie, dichtbij het stadscentrum van Utrecht en het groene buitengebied:
de vroegere Veemarkt
in Utrecht.
Interesse in MarktMeesters
MarktMeesters in het nieuws
MarktMeesters in het nieuws

Kun je in deze stedelijke omgeving wel comfortabel wonen?

De nieuwe wijk Veemarkt ligt langs de A27. Bij de planvorming heeft de gemeente daar rekening mee gehouden. Het bestaande geluidscherm zal worden aangepast. Bovendien is de vormgeving zo gekozen dat er altijd een geluidsluwe zijde aanwezig is. Omdat ons project helemaal aan de andere zijde van de wijk wordt gebouwd, zal het geluid van de snelweg niet meer zijn dan op een willekeurige andere plek in de stad.

Elke locatie is akoestisch gezien uniek. Het gaat niet alleen om het dB-getalletje maar om de hele 'geluidslandschap'. Deze geluidsbelasting op onze locatie langs de Sartreweg wordt voornamelijk door die weg en de Biltse Rading wordt bepaald. Het gaat dan echter wel om geluid van verkeer waarin nog vrij duidelijk afzonderlijke autopassages zijn te onderscheiden. Daartussendoor is alleen het achtergrondniveau bepalend en in te meten dB's niet meer bepalend. Het geluid op hogere bouwlagen heel anders klinkt dan op de lagere verdiepingen. En ook is het geluid aan de westkant (waar de luwe zijde wordt gecreëerd) heel anders dan aan de straatzijde aan de oostkant.

De toekomstige situatie zal niet veel verschillende van de huidige. Natuurlijk zal de Sartreweg zeker wat drukker worden als de Veemarkt is volgebouwd. Als je nu op de locatie gaat luisteren kun je daarvan een goede indruk krijgen. De weersomstandigheden zijn wel van belang. Bij nat wegdek zal het geluidsniveau altijd hoger zijn. Ook zal het geluid van de snelweg bij oostelijke windrichtingen veel luider zijn dan bij westenwind. En laat het in Nederland nu voornamelijk uit laatstgenoemde richting waaien...

Vragen aan Marktmeesters Veelgestelde vragen